Traditional Karakia

Karakia Timatatanga

Open a meeting

Whakataka te hau ki te uru
Whakataka te hau ki te tonga
Kia mākinakina ki uta
Kia mātaratara ki tai
E hī ake ana te atakura
He tio, he huka, he hau hū
Tīhei mauri ora!
Cease the winds from the west
Cease the winds from the south
Let the breeze blow over the land
Let the breeze blow over the ocean
Let the red-tipped dawn come over with a sharpened air
A touch of frost, a promise of a glorious day.

Tukua te wairua kia rere ki ngā taumata
Hai ārahi i ā tātou mahi
Me tā tātou whai i ngā tikanga a rātou mā
Kia mau kia ita
Kia kore ai e ngaro
Ki pupuri
Kia whakamaua
Kia tina! TINA! Hui e! TĀIKI E!
Allow one’s inner self to exercise its potential
To guide us in our work as well as in our pursuit of our ancestral traditions
Take hold and preserve it
Ensure that it is never lost
Hold fast
Secure it
Draw together, affirm!

Hutia te rito o te harakeke.
Kei whea te kōmako e kō?
Kī mai ki ahau
He aha te mea nui o tēnei ao?
Māku e kī atu
He tangata, he tangata, he tangata
If you pluck out the heart of the flax bush
Where will the bellbird sing?
If you ask me
what is the greatest thing in the world?
I will tell you
It is the people. it is the people, it is the people.

Toitū te kupu
Toitū te mana
Toitū te whenua
Holdfast to the Māori culture
without language
without authority
and without land
the essence of Māori will be lost.

Karakia Whakamutunga

Closing of the day

Kua tae te wā mō te whakairi te kete.
I te kete kōrero, i te kete whakaaro.
Hei tiki atu anō mā tātou.
Pou hihiri.
Pou rarama
Pou o te whakaaro
Pou o te tangata
Pou o te aroha
Te pou e here nei i a tātou
A haumi e
Hui e, Taiki e!
The time has come to gather one’s thoughts
The kit that contains discussion, and thought of the day
So that we may use again as future enlightenment
Ideology
Values enlightenment
Innovative thinking
Human support
Support affection charity
The values which bind us together
It is complete

Kia mau kia ita
Kia kore ai e ngaro
Kia pupuri
Kia whakamaua
Kia tina! TINA! Hui e! TĀIKI E!
Take hold and preserve it
Ensure it is never lost
Hold fast
Secure it
Draw together! Affirm!

E Rongo, whakairia koe ngā kōrero
Ki roto i te kete waitau.
Ana, ka tāpiri atu ki te pātū o tēnei whare
Ko Ranginui e tū nei
Ko Papatūānuku e takato nei
Ko te aroha o te taiao
e tauawhi nei i a tātou.
Tūturu whakamaua kia tina!
Tina! Haumi e, hui e! TĀIKI E!
Rongo, gather and suspend these discussions
within the ancient repositories.
Then, append to the walls of this house.
It is Ranginui above. It is Papatūanuku below.
The benevolence of the natural world
that supports us
Preserved authentically hold fast!
Secure it! Unite, draw together, Affirm!

Kia tau te rangimārie ki runga i a tātou katoa
Ruia, ruia, ruiruia
Ruia ki runga, ruia ki raro
Ruia ki waho, rui ki roto
Rui ki uta, rui ki tai
Hū ana ki te rangi, turu ana ki nuku
Nā, kua tau, kua mau, kua ea
Tihei Mauriora!
Let peace reign over us all
Break, dash and crash the waves
Up high and down low
Across the outer reaches and deep within
To the hinterland and far out to sea
Rising to the sky and falling upon the earth
The lands are still, it is done
Behold, tis’ the breath of life.

Kia tau te rangimārie
Ki runga i ngā iwi o te ao
Let peace reign
On all the people of the world

Karakia mo te Kai

Before food

Nau mai e ngā hua
o te wao
o te ngakina
o te wai tai
o te wai māori
Nā Tāne
Nā Rongo
Nā Tangaroa
Nā Maru
Ko Ranginui e tū iho nei
Ko Papatūānuku e takoto nei
Tuturu whakamaua
Kia tina! TINA! Hui e! TĀIKI E.
Welcome the gifts of food
from the sacred forests
from the cultivated gardens
from the sea
from the fresh waters
The food of Tane
of Rongo
of Tangaroa
of Maru
I acknowledge Ranginui who is above me, Papatūānuku who lies beneath me
Let this be my commitment to all!
Draw together! Affirm!

Ki taku whānau
Me ngā hoa
Me te kai
Kia ora
Our family,
friends and food
We say thank you.

E Rongo, e Rongo
Hōmai ngā tipu
Hei whakakī te tinana
Hei oranga
Aue eke, aue eke
Hui E! Taiki E!
Rongo
Share with us your food
As sustenance for the body
For life
Draw together! affirm.